Tiroid Fonksiyonları ve Değerlerini Ölçmek İçin Kullanılan Testler

Tiroid hormonu salgısının ne düzeyde olduğunu ölçmek adına birçok test şekli yapılmaktadır. Bunlar içinde en çok bilinen T3, T4 ve Tsh testleridir.

Tiroid Fonksiyon Testleri ve Normal Değerleri

Tiroid bezi boynun alt kısmında yer alan kelebek şeklinde bir organdır. Boğaz kenarına hafif ve dikkatli şekilde bastırdığımızda tiroidi rahatlıkla hissedebiliriz. Hormon insan vücudunun enerjisini, metabolizmasını ve duygularını etkilemektedir. Tiroit organı 2 tane hormon üretimi yapar.

Bunlardan ilki T3, İkincisi de T4’dür. Tiroid bezi yardımı ile salgılanan hormonlar yeterli düzeyde üretilmezse kiloda artış, enerjide düşüklük ve depresyon tarzındaki sorunlar yaşanmaya başlar. Bu tarz sorunların yaşanması sonucunda kişilerde hipotiroidi adı verilen hastalık meydana gelmektedir. Tiroid bezi bozuklukları sonucunda ya da hormonun fazla düzeyde salgılanmasından kaynaklı olarak duygu durumunda karışıklıklar, titremeler, anksiyete sorunu ve kilo kaybı yaşanmaya başlanır. Bu tarz sorunlardan kaynaklı olarak da ortaya çıkan hastalığa hipetiroidi adı verilmektedir. Tiroid bezi salgısından kaynaklı olan sorunların belirlenmesi için tiroid fonksiyon testleri uygulanması gerekir.

Değerlerinin ne durumda olduğunu ölçmeye yarayan testlerin içinde T3, T4, T3 RU ve TSH testi bulunmaktadır. Testler özel kliniklerde, özel laboratuvarlarda, özel hastanelerde ve SGK hastanelerinde yapılır. Yapılacak olan testlerin normal değerleri;

Tiroit bezi T3 testi normal değerleri;

 • Yetişkin kişilerde; 0.80-2.00 ng/mL arasında
 • 12 ila 23 yaş aralığında; 0.82-2.13 ng/mL arasında
 • 1 ila 14 yaş aralığında; 1.05-2.05 ng/mL arasında
 • Serbest T3: 2.60-4.80 pg/mL arasında

Tiroit bezi T4 testi normal değerleri;

 • Yetişkin kişilerde; 4-11.5 mcg/dL arasında
 • Çocuklarda: 4-13.3 mcg/dL arasında
 • Yeni doğanda:8-22.6 mcg/dL arasında
 • Serbest T4; 7-2.0 ng/dL arasındadır.

Tiroit bezi TSH tiroid fonksiyon testleri normal değeri;

 • Normal değer; 0.4-4.0 mg/dL arasındadır.

Tiroid Bezi Testleri Nelerdir?

 1. T3 testi; hipertiroidi tanısı koymak adına veya değerlerini ölçmek adına kullanılır. Bu hastalığı taşıyan kişilerde T3 değeri yüksekliği meydana gelmektedir.
 2. T4 testi; bu hormon insan vücudundan 2 farklı şekilde dolaşmaktadır. İlki hedef dokulara giremeyecek şekilde proteine bağlı durumda, ikincisi de serbest ve hedef dokulara girebilen şekildedir. Tiroid bezi ile alakalı sorunlar için en önemli parametredir.
 3. Tiroid antikor testi; bağışıklık sistemi bazı zamanlarda tiroid bezinin kendine karşı antikor adı verilen maddeler üretebilir. Bu maddeler ile sık şekilde karşılaşıldığında tiroidit olarak bilinen durumlar oluşmaktadır. Bunun içinde antikor testi yapılır. Antikorların en önemli olanları antiTPO, antiTSHR ve antiTG antikorlarıdır.
 4. Tsh ölçümü;  bu ölçüm tiroid bezinin nasıl ve ne düzeyde çalıştığını gösterene detaylı bir tarama testidir. Temel olarak kullanılan tiroid fonksiyonları testidir. Tsh değerleri normal seviyelerde ise hormonun normal şekilde salgılandığından söz edilkir. Normal seviyelerde değilse sorun olduğundan söz etmek gerekmektedir. hipertiroidi sorunlarında Tsh değerleri azalır, hipotiroidi sorunlarında ise Tsh değerlerinde artma gözlemlenir.
 5. Kalsitonin; hormon içinde yer alan C hücrelerinin iç kısmında salınmaktadır. Ender görülse C hücrelerinde gelişebilen kanserlerin tanısı için kullanılan bir testtir.
 6. Tiroglobulin; tiroid ile alakalı kanser hücreleri için kullanılır. Sık şekilde kanser hücrelerinden sonra nüks için yapılan bir testtir.