Tiroid Hormonlarının Test Sonuçları ve Referans Aralıkları Hangi Düzeyde Olmalıdır?

Tsh testi kanda bulunan tiroid uyarıcı hormonun değerlerini ölçer. Bu test tsh hormonu testi ya da tsh tiroid stimülan testi olarak da bilinir. Hormonlar hakkında gerekli olan bilgileri vermektedir.

TSH (Tiroid Uyarıcı Hormon)  Nedir, Ne İşe Yarar?

Tsh tiroid stimulan hormon salgılanması ile insan vücudunun dengesi sağlanmaktadır.  Tsh testi kanda bulunan tiroid uyarıcı hormonun değerlerini ölçer. Bu test tsh hormonu testi ya da tsh tiroid stimülan testi olarak da bilinir. tiroidlerde bulunan bezin seviyesi hakkında, az ya da fazla çalışması hakkında detaylar vermektedir. tsh hormonu kafa bölgesinde bulunan hipofiz tarafından salgılanır. Salgılanmasını da hipotalomus kontrol eder. Tsh tiroid bezini uyarı ve T3 ile T4 ismi verilen hormonların üretimi sağlanır. Kanda tsh tiroid testi seviyesi genelde koldan kan örneği alınarak yapılır. Bebeklerde ise tsh ölçümü topuktan alınacak olan birkaç damla kan ile yapılır. Tsh reseptör antikoru, tsh prolaktin ve tsh seviyesi seviyesi belirlemesinin yapılmasının belli başlı sebepleri bulunur. Bu sebepler;

 • Tiroid bezinin analizi ve normal düzeyde çalışıp çalışmadığını anlamak adına
 • Kabızlık, sabırsızlık, saç dökülmesi ve kilo alımı gibi belirtileri ortaya çıkartan tiroid bezinin az çalışması, guatr belirlemesi ve tsh seviyesi ölçümü
 • Uyku sorunları, kalp çarpıntısı, terleme, kilo kaybı ve titreme gibi sorunlara yol açan tsh proklatin, antikoru, reseptörü seviyesi ölçümü
 • Doğuştan itibaren tirodleri az düzeyde çalışan kişilerde proklatin, antikoru, reseptörü ve hormon seviyesi ölçümü
 • Bezin fazla çalışmasından kaynaklı olarak proklatin, antikoru, reseptörü ve hormon seviyesi ölçümü ve tedavi izlenimi
 • Bezin az çalışmasından kaynaklı olarak proklatin, antikoru, reseptörü ve hormon seviyesi ölçümü ve tedavi izlenimi

Bu sorunları normal yaşamda ve gebelikte yaşamamak adına tedavi olmalı, ilaçları düzenli kullanmalı ve bitkisel kürler ile desteklenmelidir. Tedavisi yapılmaya başladığında kullanılacak olan bitkisel kürlerin uzman bilgisi dâhilinde kullanılması gerekir.

Test Sonuçları ve Referans Aralıkları

Tiroid stimülan hormon tsh ve tsh nedir, tiroid hormonuna tsh ismi verilir. Beyinde bulunan hipofiz bezi desteği ile salgılanır. Bez tarafından aşırı düzeyde hormon salgılanması sonucunda T3 ve T4 seviyesi artar. Bu şekilde hipofiz bezinden salgılanan hormon seviyesinden düşme meydana gelir. Tiroid bezlerinden az düzeyde hormonların salgılanmasından sonra da tshta değer açısından artışlar meydana gelir. Kanda yer alan T4 ile T3 değerlerinin seviyesine göre tiroit hormonunda artış ya da azalmalar görülür. Hormonlar konusunda normal sayılan değerler 0.5-4.8Uu/ml arasında bulunan değerlerdir. Kanda bulunan ölçümü ile değerlerde artış ya da azalma gözlemlenirse sorun mevcut demektir. Kanda hormonların belirlenmesi adına stimülan, proklatin ve antikor değerlendirmesi yapılır. stimülan, proklatin ve antikor düşüş olursa;

 • Kişilerde sinirlilik meydana gelir, kilo kaybı oluşmaya başlar. Bunlar en dikkat çeken ve göze çarpan sorunlardır. Bu sebeplere bağlı olaraktan işten ve normal zamanda çok çabuk yorumla, saçlarda gözle hemen fark edilebilen dökülmeler, sık şekilde idrara çıkma, sıcağa karşı dayanamama, dikkat dağınıklıkları, uyku sorunu ve gözlerde ileri doğru çıkmalar meydana gelmektedir. Eksiliği sonucunda guatr da etkileşimler meydana gelir.

Tiroid hormonunun yüksekliği meydana geldiğinde ise;

 • Yükseklik meydana geldiğinde T3 ile T4 normal düzeylerde görülse bile tiroid yetmezlikleri meydana gelebilir. Zaman içinde T3 ile T4 hormonlarında eksikliği oluşur ve tiroid hormonunda da yükselmeler oluşur.
 • Hormonların değerlerinde eksikliği değil yükselmeler meydana geldiğinde cinsel isteksizlik, kiloda artış, uyuklama durumu, adet sorunları, nabızda artışlar, eklemlerde meydana gelen ağrılar, kabızlık saçlarda dökülme, guatr, yorgunluk, halsizlik ve üşüme meydana gelir.
 • Bazı hastalıkların ilaçları da zaman içinde yükselmelere sebep olabilir. Bunun içinde antikor eksikliği, proklatin eksikliği, hormon eksikliği ve ultrasensitive eksikliği kanda ölçülür.

Tiroid bezi görevi konusunda yeterli düzeyde çalışamazsa işe yaramayan bir denge oluşması meydana çıkar. Bunun sonucunda guatr tarzı birçok problem meydana gelir.

T3 ve T4 Testleri Normal Değerleri Ne Olmalı?

T3 ile T4 değerleri referans aralıkları testin yapılacağı labratuvara, cihaza ve cihazın modeline göre değişiklik gösterebilmektedir.

Total T4;

Yetişkinlerde;  5.4- 11.5 mcg/ dl olmalı

Çocuklarda; 6.4- 13.3 mcg/ dl olmalı

Yeni doğanlarda; 11.8- 22.6 mcg/ dl olmalı

Total T3;

Yetişkinlerde;  0.8- 2.00 mcg/ dl olmalı

Gençlerde ( 12 ile 23 yaş ); 0.82- 2.13 mcg/ dl olmalı

Çocuklarda (1 ile 14 yaş ); 1.05- 2.05 mcg/ dl olmalı

Serbest T3; 0.60- 4.80 pg/mL

Serbest T4; 0.72- 2.0 ng/ dL

Yüksek olan değerler tedavi konusunda neleri ifade etmektedir;

 • Bezlerin fazla düzeyde çalıştığını
 • Bezi az düzeyde çalışan hastalarda ilaçları fazla düzeyde kullanıldığını
 • Guatr hastalığı, graves hastalığı, guatr ne düzeyde olduğunu göstermektedir.

Düşük olan değerler tedavi konusunda neleri ifade etmektedir;

 • Tiroidlerin az düzeyde çalıştığını
 • Tiroidlerde meydana gelen hasarları ve ne boyutta olduğunu
 • Hipofiz bezinde meydana gelen hastalıkların ne düzeyde olduğunu göstermektedir.

Test Sonuçlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Stres
 • Sistemik sorunlar
 • Karaciğer hastalıkları
 • Protein düzeylerinde meydana gelen değişimler
 • Lityum kullanımları
 • Antikonvülsan, karbamazepin ve fenitoin ilaçları kullanımı
 • Heparin ve aspirin tarzındaki ilaçları kullanımı
 • Doğum kontrol ilaçları, progesteron, östrojen ve kortikosteroid ilaçları kullanımı