Gebelikte Tsh Yüksekliği Bebeğe Nasıl Etkiler Ve Zararları Nelerdir?

TSH (Tiroid Stimülan Hormon), beyinde bulunan hipofiz bezinin ön kısmından salgılanan bir hormon olup, salgılanması ise hipotalamus tarafından kontrol edilmektedir. Hamilelik döneminde tiroid hormonunun üretiminin artması bebeğin de ihtiyaçlarından dolayı kaynaklanabilir

Hamilelikte Tiroid Hormon Yüksekliği Tedavisi

TSH hormonu tiroid bezine etki ederek tiroid hormonlarının (T3 ve T4) buradan salgılanmasını sağlar. TSH tiroid uyarıcı hormon olarak da bilinmektedir. Normal değeri 0,25-5 mIU/ml`dir. Tiroid yüksekliği, hipertiroidi tiroid olarak adlandırılmaktadır. sT4, sT3 hormonlarının normalden fazla üretilmesi ve vücutta etkilerinin fazla görülmesi ile ortaya çıkmaktadır. Hamilelikte yaklaşık olarak %0.2 oranında bu durum gözlenir. Hamilelik döneminde tiroid hormonunun üretiminin artması bebeğin de ihtiyaçlarından dolayı kaynaklanabilir. Tiroid hormonunun yükselmesinden kaynaklı zayıflama, kilo alamama, kalbin hızlı atması (çarpıntı), sıcak basmaları, ellerde titreme, gibi sıkıntılar görülebilmektedir.

Hamile olmayan hastalarda hipertiroidi de radyoaktif iyot tedavisi gibi yöntemler uygulanmaktadır. Fakat bu yöntemler hamileler için güvenli değildir. Ancak çok zor durumlarda cerrahi tedavi uygulanabilir. Hamilelerde en sık uygulanan propiltiyourasil ilaç tedavi şeklidir. Hipertiroidi ilaçlarından hamilelik döneminde bebekler için en güvenli ilaç olarak bu görülmektedir. Bu tedavide ayarlanacak doz T4 düzeyleri aşırı bastırılmayacak derecede, normal aralığın üst sınırında kalacak şekilde yapılmalıdır. TSH doz ayarı için uygun seçenek olmadığından ilaç dozu T4`e göre ayarlanmalıdır. Çünkü TSH`ı fazla yükseltirsek bebekte hipotiroidiye sebep olabilir. Tedavi süreci planı endokrinoloji uzmanı eşliğinde yapılmalıdır.

Gebelik döneminde annelerin östrojen hormonunun artmasından dolayı TBG (tiroid bağlayıcı globulin) artar. TBG`nin artmasıyla da T4 hormonu artar. Bu nedenle tüm hamilelerde t4`ün artması normal kabul edilmektedir.

Gebelikte Tiroid Hormon Düzeyleri

Gebelik döneminde annelerin östrojen hormonunun artmasından dolayı TBG (tiroid bağlayıcı globulin) artar. TBG`nin artmasıyla da T4 hormonu artar. Bu nedenle tüm hamilelerde t4`ün artması normal kabul edilmektedir. Fakat serbest T4 (sT4, fT4) düzeyinin artması normal kabul edilemez ve T3 ve serbest T3 (sT3, fT3) için de artması aynı şekilde kabul edilemez. Bunun haricinde de TSH düzeyi de normal sınırlar içerisinde olmalıdır. İlk 3 ay içerisinde yüksek B-HCG hormonu TSH benzeri etki gösterdiği için, bu durum TSH hormonunun azalmasına hatta normalin altında çıkmasına sebep olabilse de, ilerki aylarda normal seviyede olması gerekmektedir. Yani hamilelik döneminde tiroid hormonu sT4 ve TSH`a bağlı olarak değerlendirilir. İlk olarak hamilelikte bunlar değerlendirilmeli ve hatta hamilelik öncesinde bu hormonların kontrolü yapılırsa kişiler için daha da iyi olmaktadır.

Hamilelikte Görülen Hipertiroidinin Etkileri

  • Preeklamspsi (gebelik zehirlenmesi)
  • Erken doğum olması
  • Annede kalp yetmezliği olması
  • Gebelikte görülen TSH yükselmesi bebeğe de etki etmektedir. Bebekte de bazı hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

Hamilelikte TSH Yüksekliği Bebeği Nasıl Etkiler?

Hamilelikte tsh yüksekliği bebeğe zarar verir mi ? Hamilelikte TSH yüksekliği bebekte taşikardiye, erken doğum ve hamilelerin düşük yapmalarına veya doğumsal anormalliklere neden olabilmektedir. Ayrıca gebelikte TSH yüksekliği anneden plasenta ile bebeğe geçen antikorlar, bebekte de hipertiroide neden olmaktadır. Hamilelik öncesinde bazı anneler cerrahi veya radyoaktif iyodla tedavi edilmiş olabiliyorlar. Bu gibi durumları varsa doktoruna mutlaka bu konuyu bildirmeleri gerekmektedir. Gebelikte tsh yüksekliğinin bebeğe etkisinden bir diğeri de bebeklerde tiroid fonksiyon testlerinin bozulması ile ortaya çıkan guatr hastalığıdır. Çünkü anneler hamilelik esnasında, gebelikte tsh yüksekliği tedavisi için antitiroid ilaçlarını kullandığı zaman bu ilaçlar fetüse geçmektedir. Ayrıca bebekte zeka geriliği gelişim bozukluğu gibi hastalıklarının da görülmesine sebep olabilir.

Tiroid hormonunun az çalışması ya da fazla çalışması kadınların gebeliğini olumsuz olarak etkilemektedir. Gebelikten önce tiroid hastalığı belirlenmiş anne adayları kadın doğum uzmanı, dahiliye uzmanı ve endokrinoloji uzmanı tarafından takip edilmelidir.