Paratiroid

Parathormon(PTH) testi, düşük kan kalsiyum değerlerine yanıt olarak paratiroid bezinden salgılanan bir hormonun serum seviyelerini ortaya çıkarmak için yapılan bir kan testidir.

Sekonder Hiperparatiroidi dikkat edilmesi gereken ve vücuttaki beslenme oranı ve fosforla doğrudan ilişkili bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Paratiroid Sintigrafisi tetkiki, paratiroid bezlerinin tüm verilerini elde etmeye yarayan bir uygulamadır ve günümüzde bir takım yan etkileri de bulunmaktadır.

Parathormon düşüklüğü Paratiroid hormonunun azalması nedeniyle kan kalsiyumunda meydana gelen düşmeler neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Parathormon kandaki kalsiyum seviyesinin normal değerlerin altına düşmesi durumlarında salgılanır ve vücutta parathormon salgılanmasının artması vücut için pek 

Parathormon yükseliğinin en önemli sebebi paratiroid bezinin aşır düzeyde çalışmasıdır. Bu duruma tıbbi anlamda primerhiperparatiroidi adı verilir.

Paratiroid Adenomu

Diğer adı Primer Hiperparatiroidi olan Paratiroid adenomu; paratiroid bezlerden birinin ya da nadir durumlarda birden fazlasının büyümesi ve fazla çalışması durumları.

Parathormon yüksekliği Paratiroid hormonunu bir veya daha fazla Paratiroid bezinden çok fazla salgılanması sonucunda meydana gelmektedir.

Paratiroid vücudumuzun boyun bölgesinde yer almakta olan koyu kahverengi renkte olan bir bezdir. Tiroid bezinin alt ve üst kutup bölgelerinde olan bu bezin sayısı dörttür.

Paratiroid hormonu her insanın vücudunda salgılama yapan bir hormondur. Bu hormonun eksilmesi ya da yükselmesi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Paratiroid bezi tiroit bezlerinin tam olarak arka kısmında yer alır. bu bezler insan vücudunda toplamda 4 adettir. 70 mg ağrılığı bulunan bezler küçüktür.

Hiperparatiroidizm, paratiroid bezlerinin hormon üretiminde olan artıştan kaynaklı olarak ortaya çıkar. Oluşan belirtiler ile mutlaka doktora başvurulması gerek

Paratiroid kanseri hastalıklar arasında oldukça nadir şekilde görülen bir hastalıktır. Paratiroid bezinin fazla düzeyde paratiroid salgılamasından kaynaklanır.