Parathormon Yüksekliğinde Bitkisel Tedavisi

Parathormon yüksekliği Paratiroid hormonunu bir veya daha fazla Paratiroid bezinden çok fazla salgılanması sonucunda meydana gelmektedir.

Tıp dilinde “primer hiperparatiroidi” adı verilen parathormon yüksekliğinin ortaya çıkmasına neden olan kandaki kalsiyum yüksekliğinin meydana geliş sebebi Paratiroid hormon fazlalığı olarak gösterilmektedir.

Parathormon Yüksekliği Nedir?

Parathormon bir ya da daha fazla Paratiroid bezinin salgılanması sonucu Paratiroid hormon fazlalığı meydana gelmektedir. Kandaki kalsiyum artışına neden olan Paratiroid hormon fazlalığı her yaşta ortaya çıkabilen rahatsızlıklardan biridir.

Ancak 50 yaş üzerinde olan kişilerde daha fazla rastlanılan rahatsızlıklardan biridir. Paratiroid bezlerinin çok fazla salgılanma nedenleri arasında tümör oluşması gösterilebilmektedir. Ancak az da olsa Paratiroid bezi kanseri de Paratiroid hormon fazlalığına sebep olabilmektedir.

Parathormon Yüksekliğinin Belirtileri

Parathormon yüksekliği sorunu yaşayan hastaların %50’sinde herhangi bir belirtiyle karşı kaşıya kalınmazken diğer hastalarda yorgunluk, eklem ağrıları, iştah kaybı, hafif depresyon ve konsantre bozukluğu gibi faktörler ortaya çıkabilmektedir.

Bunlara ek olarak kanda kalsiyum fazlalığı bulunan hastalarda bulantı, aşırı susama, kabızlık ve sık idrara gitme gibi olumsuzluklar da meydana gelebilmektedir.

Tanısı

Parathormon yüksekliğinin teşhisi için kalsiyum ve Paratiroid hormon düzeylerine bakılmaktadır. Serum kalsiyumunun yüksek olması parathormonun yüksekliği ile doğru orantılı bir etkiye sahiptir.

Vitamin D eksikliğine bağlı olarak D vitamini verilen hastalarda kalsiyum yükselmesi meydana gelebilmektedir. Parathormon vitamin d alınması halinde kalsiyum oranı yükselmektedir. Parathormon normal değerleri kanda 10 ile 65 pg/ml arasında değişiklik göstermektedir.

Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Parathormon yüksekliği bitkisel tedavisinde D vitamini içeren besinler çok önemli bir yere sahiptir. D vitaminin asıl görevi vücudun kalsiyum emilimine yardımcı olmasıdır. Ayrıca kemik gelişimine büyük katkı sağlayan D vitamini kemik gelişiminin devam ettiği kişilerde büyümeye ve kemik dokusunun gelişimine katkı sağlar.

D vitamin içeren besinleri tüketmek çok önemlidir. Parathormon bitkisel tedavisinde güneş çok önemli bir yere sahiptir. D vitamin açsından zengin olan güneş vücuttaki kalsiyum emilimini hızlandırmaktadır.

Cerrahi Tedavisi

Parathormon tedavisinde bitkisel tedavi yöntemlerini yanı sıra cerrahi tedavi yöntemlerini gerekli olduğu durumlarda söz konusudur.  Orta dereceli bir kalsiyum yüksekliği böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir. Ancak ciddi kalsiyum yüksekliği sorunu ile karşı karşıya kalan kişilerde hayati tehlike söz konusudur.

Kalsiyum yüksekliği sorunu ile karşı karşıya olan kişilerin bol su içmeleri, hareketli olmaları ve kalsiyumdan yüksek diyet uygulamamaları gerekmektedir.  Parathormon tedavisinde ilaç tedavisi uygulanacağı zaman bifosfonat ilaçları veya kalsimimetik ilaçları verilebilmektedir.

Şikayeti devam eden parathormon yüksekliği hastalarında Paratiroid bezi ameliyatı da yapılabilmektedir.  Kan kalsiyum değerlerinin laboratuar sınırından yüksek olması, bir günlük idrar kalsiyum atılımının 400 mg’dan yüksek olması, hastanın 50 yaşından küçük olması, kreatin klirensinin yaş ve cinse göre %30 ve daha fazla azalması, kemik yoğunluğu ölçümlerinde t skorunun -2.5 SD’den fazla gerçekleşmesi ve tıbbi olarak takip edilmesi mümkün olmayan hastalarda parathormon yüksekliği rahatsızlığının meydana gelmesi halinde en etkili tedavi yöntemi cerrahi tedavidir. Bu sayede yüksek parathormonlara anında müdahale edilmesi mümkündür.