Parathormon Düşüklüğü Nedir? Parathormon Düşüklüğü Neden Kaynaklanır?

Parathormon düşüklüğü Paratiroid hormonunun azalması nedeniyle kan kalsiyumunda meydana gelen düşmeler neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Parathormon düşüklüğü yaşanmasının temel nedenleri arasında Paratiroid bezlerinin ameliyat sonrasında hasara uğraması veya boyuna uygulanan ışın tedavi yöntemidir.

Parathormon Düşüklüğü Nedir? Neden Oluşur?

Parathormon düşüklüğü genetik bir sebepten dolayı oluşabileceği gibi sonradan oluşan hastalıkların bir sonucu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Sonradan oluşan hastalıkların ardından Paratiroid hormonunda azalma meydana gelmektedir.

Paratiroid hormonunun azalmasının ardından kan kalsiyumunda düşmeler meydana gelmektedir. Ayrıca idrar yoluyla fosfat atılması gerçekleşemediği için kandaki fosfat değerinde de artış meydana gelmektedir.

Ancak parathormon düşüklüğünün meydana gelmesindeki temel nedeni ameliyat neticesinde Paratiroid bezlerinin zarara uğraması ve boyuna uygulanan radyoterapi yöntemleridir. Bu tedaviler sonrasında magnezyum azalması gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Belirtileri Nelerdir?

Parathormon düşüklüğü sorunu yaşayan hastalarda ortaya çıkan bazı belirtiler bulunmaktadır. Parathormon azlığı nedeniyle kan kalsiyumunda düşüklük meydana gelir. Daha sonra hastalarda parmak uçları ve ağız çevresinde uyuşma, kas krampları ve karıncalanma gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Kalsiyumun aşırı derece düşmesi sonucunda ise nefes borusunda tıkanma ve kasılma gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Kalsiyum düşüklüğüne bağlı olarak hastalarda ortaya çıkabilecek başka rahatsızlıklarda mevcuttur.

Cildin kuruması, saçların kuruması ve kaba görünümü, tırnaklarda kırılma sorunu ve saç dökülmeleri kalsiyum düşüklüğü sonucu ortaya çıkan sorunlardır.

Tanısı

Parathormon düşüklüğünün teşhis edilebilmesi için öncelikle kandaki kalsiyum düzeyine bakılmaktadır. Kalsiyum düzeyinin hesaplanabilmesi için albümin düzeyinin 4mg/dl altında olup olmadığına bakılır.

Bu değerin altında çıkması halinde 1 gr’lık albümin düşüklüğü için serum kalsiyum düzeyine 0.8 mg ilave edilmekte ve böylece kalsiyum düzeyi ölçülmektedir. Ancak en doğru kalsiyum düzeyini ölçebilme yolu serum iyonize kalsiyum düzeyini ölçmektir.

Parathormon düşüklüğü yaşayan hastalarda kan kalsiyumu düşük çıkarken kan fosfor düzeyi oldukça yüksek çıkmaktadır.

Tedavisi

Paratiroid bezleri tiroid bezinin arkasında bulunmaktadır. Tiroid bezine yapışık olan Paratiroid bezleri 4 adettir. İki tanesi yukarıda iki tanesi aşağıda olan bu bezlerinin maksimum ağırlığı 70 mg’dır. Oldukça küçük olan bu bezler kandaki kalsiyum miktarına bağlı olarak salgılanmaktadır.

Kandaki kalsiyum oranının düşük olması halinde parathormonlar salgılanmaya başlar ve böbrek, kemik ve bağırsaklara etki ederek kan kalsiyumunu yükseltmeye yardımcı olur.e Ancak kandaki kalsiyum oranının yüksek olması halinde Paratiroid hormonu az salgılanacaktır.

Kandaki kalsiyum oranının belirlenmesine böbrekte büyük etki sağlar. Bu nedenle kandaki kalsiyum oranına bağlı olarak parathormon düşüklüğü sorunları ortaya çıkabilmektedir. Parathormon düşüklüğünü ölçebilmek için öncelikle kalsiyum oranına bakılmalıdır.

Kalsiyum düşüklüğü oranına bakıldıktan sonra şiddetli bir kalsiyum düşüklüğü söz konusuysa öncelikle damar yolu aracılığıyla kalsiyum tedavisi yapılmaktadır. Damar yolu aracılığıyla kalsiyum verilmesi suretiyle tedavi edilmesi amaçlanmaktadır.

Ancak şiddetli bir kalsiyum düşüklüğü yaşanmıyorsa hastalara kalsiyum ilaçları ve D vitamini verilmektedir. Kalsiyum ilaçları 3 veya 4 doza bölünmüş olarak günde üç defa verilmelidir.  Parathormon düşüklüğü ömür boyu devam edecek bir hastalıktır. Bu nedenle parathormon düşüklüğüne sahip olan hastaların böbrek ve kan kalsiyum yüksekliği komplikasyonları olabilme ihtimaline karşı sürekli takip altında tutulmalıdır.