Paratiroid Hastalıkları ve Tedavisi

Paratiroid vücudumuzun boyun bölgesinde yer almakta olan koyu kahverengi renkte olan bir bezdir. Tiroid bezinin alt ve üst kutup bölgelerinde olan bu bezin sayısı dörttür.

Paratiroid Nedir?

Bu bezin büyüklüğü mercimek kadardır. Bu bezden paratiroid hormonu salgılanmaktadır. Salgılanan bu hormonda kandaki kalsiyum düzenine göre olmaktadır. Eğer kanımızdaki kalsiyum oranı düşükse bu hormon salgılanır. Kanımızdaki kalsiyum çok ise de az salgılanmaktadır.

Bu hormon kemiklerimize de etki etmektedir. Kemiklerimizden kalsiyum ve fosforun ayrılması işlemini üstlenmektedir. D vitamini yoluyla da bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırdığını söyleyebiliriz. Bunu yaparken de idrar aracılığıyla fosfat atılımını gerçekleştirir.

Paratiroid Hiperplazisi

Paratiroid hiperplazisi nedir diye sorulduğu zaman paratiroid bezlerindeki iyi huylu tümörlerden kaynaklandığını ya da bu bezlerin büyüdüğünü bilmeliyiz. Genellikle kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı olan hastalarda hiperparatiroidinin görülmesinin nedeni bezlerin büyümesi yani hiperplazisidir.

Paratiroid Hastalıkları

Hiperparatirodi denilince paratirodinin en sık görülen hastalığı akla gelmektedir.  Vücutta dört adet bulunan bu bezden bazen biri bazen de daha fazlasının kontrolsüz bir şekilde parathormon salgılaması üzerine meydana gelir. Bu da kemikler üzerine baskı etmekte ve kemiklerden kalsiyumu söküp kana vermesi üzerine kanda giderek kalsiyumun yükselmesine neden olur. Bu da hastanın kemik ağrısı duymasını kaçınılmaz kılar. Böyle olunca da hastalar kendilerini yorgun hissetmektedirler. Paratiroid hastalıkları denilince adını sıkça duyduğumuz kanseri de unutmamak gerekir. Çoğu organımızda olduğu gibi paratiroidimizde de kanser hastalığı meydana gelmektedir. Neyse ki kanser çok az görülmektedir. Tedavisi oldukça zordur.

Paratiroid Hastalığı Çeşitleri?

Paratiroid nedir kısaca söylemek gerekirse bağ dokusundan oluşan kapsülleri olan yağ görünümündeki iç salgı bezlerimizdir. Böylece paratiroid bezi nedir sorusunu kısa bir şekilde tanımlayabiliriz. Bu bezlerimizin oldukça yararlı olduğunu söyleyebiliriz.  Her organımızda olduğu gibi burada da hastalık meydana gelmektedir. Bu organda görülen  Hiperparatiroid denilen hastalık ikiye ayrılmaktadır. Birisine primer paratiroid ötekine ise sekonder paratiroid denilmektedir. Kandaki kalsiyum oranı düştüğü zaman paratiroid bezinin çok çalışmasına sekonder paratiroid deniliyor. Primer paratiroid ise olması gerekenden daha çok ve birden fazla paratiroidin çalışmasına verilen isimdir.

 Paratiroid Belirtileri Nelerdir?

Doktorlar paratiroid hastalarının genellikle kendilerine kalsiyum ve paratiroid hormonu yüksekliği yani hiperparatiroid hastalığı ile başvurduklarını söylemektedirler. Paratiroid belirtileri arasında ise idrar alışkanlığındaki değişiklik, kabızlık, ajitasyon, aşırı susama gibi belirtiler sayılabilir. Ayrıca hastalarda kalsiyum yüksekliğinden kaynaklanan böbrek fonksiyonlarında bozulma ve romatizmal şikayetlerin yanı sıra kanda fosfor düşüklüğü de görülmektedir.

 Paratiroid Tedavisi Nasıl Yapılır?

Paratiroid bezi nedir konusunu iyice anlatmış olduktan sonra tedavinin paratiroid cerrahisi tarafından nasıl yapıldığını anlatmakta yarar vardır. Şikayeti olmayan ve kan kalsiyum düzeyi  aşırı yüksek olmayan hastaların kanı altı ayda bir ölçülürken böbrek fonksiyonları da değerlendirilir. Bu hastalara doktorlar kan kalsiyumunu artırıcı ilaç olan tiazid diüretik ve lityum gibi ilaçları almamalarını önerir.  Ayrıca çok su tüketmeleri ve hareketli olmaları da kendilerinden beklenmektedir.

Paratiroid Nakli Nedir?

Nakil denildiği zaman aklımıza hasara uğramamış bir organın başka birine nakli gelmektedir. Paratiroid nakli de sağlıklı bir paratiroid organının kalıcı hiperparatiroidi teşhisi konulmuş hastalara naklinden oluşur. Maliyeti diğer tedavilere göre daha düşük olan bir nakil çeşididir. Paratiroid nedir sorusu iyi bir şekilde kavrandığında nakil de insanların gözlerinde kolayca canlanabilir. Aslında insanın boğaz kısmında yer aldığından da bazı doktorların insan sesine zarar vermesi muhtemel olabildiğini söylediği görülmektedir.