Hormon testi ücretleri

Hormon testleri birçok hastalığın teşhisinde, hastalık süreçlerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan tahliller olduğu ve zor yapılabildikleri için maliyetleri hakkında detaylı bilgiler

Hormon Testi Nedir?

Günümüz teknolojisinin gelmiş olduğu son nokta nedeniyle hastalıkların teşhisi, hastalıkların seyirleri ve tedavi yöntemlerinin belirlenmesi geçmiş yıllara nazaran çok daha rahat tespit edilebilmektedir. Hastalıkların teşhisi ve tedavi sürecinin belirlenmesi için tercih edilen yöntemlerin başında gelen hormon testleri özel hastanede ve devlet hastanelerinde yapılabilmektedir.

Özel hastanede ve devlet hastanelerinde yapılabilen bu testler yapıldığı kuruma göre ücreti değişebilmektedir. Bazı rutin hormon testleri birçok sağlık kurumunda kolaylıkla yapılabilirken bazı özel testler sadece belli başlı sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilebilmektedir. Özel hastanelerin günümüzde devlet tarafından maddi anlamda destekleniyor olması nedeniyle birçok hormon testi özel hastanelerde başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Devlet hastanelerinde hormon testi için yoğunluğu 2011 yılıyla günümüzde kıyasladığımızda yoğunluğun o yıla göre özel hastanede testin ekonomik olarak SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı tarafından maddi anlamda destekleniyor olması nedeniyle daha da azalmıştır.

Hormon testleri farklı tekniklerle kurumlara göre, testin niteliğine göre değişiklikler göstermektedir. Hastanelerde yapılan testler için önceden randevu almak ve testin niteliğine göre bazı konulara dikkat etmek gerekebilir.

Örneğin hormon testleri genellikle aç karnına yapılmaktadır. Farklı fiyatları olan hormonların tahlilleri için örneğin bazılarında bir gün kadar cinsel perhiz yapmak gerekebilmektedir.

Hormon Testi Çeşitleri

Hormon testi fiyatları özel hastaneler arasında farklılıklar göstermektedir. Bu durum hastanelerin bulundukları illere, fiyat politikalarına ve kullanılan tekniklerin zorluğuna göre değişiklikler göstermektedir. Hastalıkların teşhisi ve süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan hormonların tahlilinde devlet hastanelerinde de çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.

Fakat günümüzde devletin özel hastaneler için yapmış olduğu destekler neticesinde devlet hastanelerine kıyasla özel hastaneler daha yoğun olabilmektedir. Fakat yoğun olmaları demek insanların devlet hastanelerine göre daha çok sıra veya gün beklemeleri anlamına gelmemelidir.

Hastanelerin özel olması nedeniyle talebe göre yeterince personel ve cihaz temin edildiği için insanlar bu kurumlarda belirli bir katılım payı ödeyerek daha hızlı bir süreç geçirmektedirler. Devlet hastanelerinde tahlil ücreti özel hastanelerdeki tahlil ücreti ile kıyaslandığında yok denecek kadar az olmasına rağmen çok ileri zamana randevu veriliyor olması nedeniyle insanlar tarafından ücreti pek önemsenmeden devlet kurumları sağlık konusunda arka plana atılabilmektedir.

Hormon Testi Fiyatları

 Hormonların tahlillerinin fiyatı kurumlar arasında farklılıklar gösteriyor olmasının haricinde istenilen değerlere göre de farklılıklar göstermektedir. Örneğin tek bir hormonun testi için yapılacak fiyatlarla birden çok hormonun testi için ödenecek paralar da farklılıklar göstermektedir.

Test adeti arttıkça hastalar için daha ekonomik çözümler üretebilmektedir. Böylece tahlillerin fiyatı daha uygun olmaktadır. Sağlık söz konusu olduğunda genel itibariyle fiyatı çok önemli olmasa da insanların ekonomik şartları nedeniyle uygulamaların fiyatı bir noktada önemsenmek zorunda kalınmaktadır. Genel olarak fiyatı çok önemsemek zorunda kalmayanlar için özel kurumların 150 – 300 TL aralığında katılım paylarıyla çözüme kısa sürede ulaşabilmelerini sağlamaktadır.

Hormonların testi için yapılan tahliller kandan alınan örneklerle yapılmasına rağmen diğer bir çok uygulamaya göre zor oldukları için özellikle özel kurumlarda fark ücreti alınabilmektedir. Fark ücreti haricinde bu tahlillerin asıl ücretleri Sağlık Bakanlığı tarafından tahlillerin yapıldığı kuruma anlaşmalar dahilinde aktarılmaktadır. Fark ücreti haricinde tahlillerin kurumlara bir maliyetinin olduğu bilinmeli gerçekten ihtiyaç olması durumlarında özel kurumlarda yapılması tercih edilmelidir.

Testlerin yapılacağı zaman diliminin de önemi uygulanacak teste göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin adet dönemindeki bir sıkıntının tespiti için yapılması gereken testlerde adet döneminde kadınlarda sürekli görülen hormonal değişimler dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. Zamansız yapılan testler istenilen sonuçların doğru bir şekilde elde edilebilmesinin önüne geçecektir.

Ayrıca hormonların testinde kullanılan tekniklerin ve cihazların ölçümlerde ufak sapmalara neden olabileceği kesinlikle unutulmamalıdır. Tahlillerin sonucunun kişinin kendisinin yorumlaması yerine uzman hekim tarafından yorumlanmasını sağlaması ve buna göre hareket etmesi son derece önemlidir. Hormon testi fiyatları 2011 ile hormon testi fiyatları 2014 arasında kıyaslandığında çok ciddi farklar yoktur.