Tiroid Bezi

Kalsitonin hormonu tiroid bezi tarafından salgılanmaktadır. Bu hormon kanda bulunan kalsiyum seviyesinin düşmesini sağlar. Özellikle kemikler üzerinde etki sağlamaktadır.

Tiroksin hormonu tiroit bezleri yardımı ile salgılanan bir hormondur. iyot atomları içeren hormon özellikle çocukların gelişmesi konusunda etkilidir.

Ft4 hormonu hemen hemen her insanda var olan bir hormondur. Kan içinde serbest şekilde dolaşma özelliğine sahip olan hormonun eksikliğinde sorunlar oluşur.

Sekonder Hiperparatiroidi dikkat edilmesi gereken ve vücuttaki beslenme oranı ve fosforla doğrudan ilişkili bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Paratiroid Sintigrafisi tetkiki, paratiroid bezlerinin tüm verilerini elde etmeye yarayan bir uygulamadır ve günümüzde bir takım yan etkileri de bulunmaktadır.

Tiroid bezleri boynun her iki tarafında bulunan bezler olup az veya çok çalışması çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Parathormon düşüklüğü Paratiroid hormonunun azalması nedeniyle kan kalsiyumunda meydana gelen düşmeler neticesinde ortaya çıkmaktadır.

Parathormon kandaki kalsiyum seviyesinin normal değerlerin altına düşmesi durumlarında salgılanır ve vücutta parathormon salgılanmasının artması vücut için pek 

Parathormon yükseliğinin en önemli sebebi paratiroid bezinin aşır düzeyde çalışmasıdır. Bu duruma tıbbi anlamda primerhiperparatiroidi adı verilir.

Paratiroid Adenomu

Diğer adı Primer Hiperparatiroidi olan Paratiroid adenomu; paratiroid bezlerden birinin ya da nadir durumlarda birden fazlasının büyümesi ve fazla çalışması durumları.

Parathormon yüksekliği Paratiroid hormonunu bir veya daha fazla Paratiroid bezinden çok fazla salgılanması sonucunda meydana gelmektedir.

Paratiroid vücudumuzun boyun bölgesinde yer almakta olan koyu kahverengi renkte olan bir bezdir. Tiroid bezinin alt ve üst kutup bölgelerinde olan bu bezin sayısı dörttür.

Paratiroid hormonu her insanın vücudunda salgılama yapan bir hormondur. Bu hormonun eksilmesi ya da yükselmesi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.