Tiroid Parankim Hastalığı Nedir?

Tiroid bezleri boynun her iki tarafında bulunan bezler olup az veya çok çalışması çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.

Tiroid Parankim Nedir?

Tiroid parankim hastalığı nedir” sorusu hastaların en çok merak ettiği soruların başında gelmektedir. Tiroid parankimi bir organ ya da bezin görevi veren dokusu olarak tanımlanabilmektedir. Tiroid parankimi tiroidin bütününü kapsamaktadır. Tiroid parankim hastalığı tiroidin tamamını kapsayan bir hastalıktır.

Trioid bezleri kalp çalışması, vücut ısısı ve tansiyon gibi durumlarda hangi gıdanın ne derecede ve hızda enerjiye dönüştürülebileceğini gösteren hormonları üreten bezlerdir.

Vücudun büyümesi ve kimyasal reaksiyonların hızını düzenleyen tiroid bezi nefes borusunun etrafında yer almaktadır. Kelebek şeklindeki iki lobdan meydana gelen tiroid bezleri adem elmasının hemen altında bulunmaktadır.

Diffüz Tiroid Parankim Hastalığı Nedir?

Tiroid bezleri hastalığının teşhis edilmesinde kullanılan tek yöntem ultrasonografidir. Ultrason yöntemi kullanılması herhangi bir radyasyona maruz kalma durumunu ortaya çıkarmamaktadır.

Diffüz tiroid parankim hastalığı birden fazla sayıda olan nodüllerin büyümesiyle meydana gelen bir rahatsızlıktır. Tiroid dokusunun periyodik olarak gerçekleşen hiperplazisi veya gerilemesi sonucu bu hastalık ortaya çıkabilmektedir.

Parankim Nodülü Nedir?

“Parankim nodülü nedir?” sorusu hastalar tarafından merak edilen sorulan başında gelmektedir. Tiroid nodülü bir diğer adıyla tiroid nodülleri tiroid bezinde oluşan ve bezin normal dokusundan farklı olan kitlelerdir. Bu nodüller tiroid bezlerinin yapısından farklı büyüklükte olan yuvarlak veya oval kitleler olarak tanımlanabilmektedir.

Çok yaygın olarak görülen parankim nodülü iyot alımına ve nodüllerin saptanması için kullanılacak yönteme göre farklılıklar gösterebilmektedir. Parankim nodülleri özellikle iyot eksikliği yaşayanlarda, yaşlılarda, kadınlarda ve radyasyona maruz kalan kişilerde sıklıkla görülebilmektedir.

Tiroid nodülleri çok fazla karşı karşıya kalınan sorunlardandır. Ancak bunların hepsinin kanserli nodüller olduğunu söylemek mümkün değildir. Parankim nodüllerinin %10’unda kanser teşhisi koyulabilmektedir.  Kanser riski taşımayan nodüllere kolloid nodül adı verilirken içerisinde kan veya sıvı bulunan ve tiroid salgılayan nodüllere otonom nodüller adı verilmektedir.

Tiroid Parankimi Heterojen Nedir?

“Tiroid parankim hastalığı nedir”? sorusu kadar “tiroid parankimi heterojen nedir?” sorusu da tiroid hastalarının merak ettiği soruların başında gelmektedir. Tiroid parankimi heterojen hashimoto hastalığında gözlenen temel bulgular arasında yer almaktadır.

Tiroidin küçülmesi esnasında oluşan sertlik alanları sonrasında tiroid parankimi heterojen duruma geçmektedir. Tiroid parankimi heterojen rahatsızlığı genellikle hipotiroidizm hastalarında karşı karşıya kalınan bir durumdur.

Hipotiroidizm hastalığı vücudun yeterince tiroid hormonu salgılamaması halinde ortaya çıkan tiroid bozukluğu durumlarından biridir. Tiroid parankimi heterojeni rahatsızlığı yaşayan kişilerde ağırlık artışı, kabızlık, iştahsızlık, ser ve kuru deri, soğuğa karşı tahammül edememe, halsizlik, yorgunluk, guatr, zayıflayan kalp hızı, hatırlama güçlüğü ve donuk duygu durumu gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Tiroid Parankim Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Tiroid parankim hastalığı tedavisinde radyoaktif iyot tedavisi kullanılabilmektedir. Bu yöntem sayesinde iyot tiroit bezi tarafından tutulmakta ve tiroit bezi harap edilmektedir. Hap veya sıvı yöntemle bu tedavi uygulanabilmektedir.

Tiroid parankim hastalığı tedavisinde cerrahi yöntemlerde kullanılabilmektedir. Cerrahi tedavi az tercih edilen bir yöntem olmakla birlikte tiroid bezi ameliyatla çıkarılmakta ve hastalar için kalıcı bir çözüm ortaya çıkarmaktadır.