Pankreas Bezi Tarafından Salgılanan Hormon Çeşitleri Nelerdir?

Pankreasın salgıladığı hormonlar içinde insülin hormonu, amilin,glukagon hormonu, somatostatin vepankreatidpolipeptid (PP) bulunur.Vücutta ise en düzgün değerlere var olmalıdır.

 Pankreas Bezi ve Hormon Çeşitleri Nelerdir?

Pankreas karın kısmında midenin tam olarak altında yer alan bir organdır. Yetişkin olan bir kişide pankreas 15 ila 20 cm boyutlarında ve 70 ila 100 gram ağırlığındadır. Organ ekzokrin bezi sayesinde sindirim ve bağırsaklar için gerekli olan hormonları salgılamak ile görevlidir. Pankreas organ olarak gıdaların sindirilmesi ile alakalı olan amilaz, karboksipeptidaz, ekzokrin, lipaz, elastaz, kimotripsin ve tripsin tarzında enzimler üretmektedir. Bu enzimlerin tamamı pankreasın yardımı ile onikiparmak bağırsağına dökülmektedir.

Pankreas bezinin üretmiş olduğu hormonları, bez içinde var olan hücre gruplarının yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu gerçekleşme sonrasında salgılanan hormonlar dolaşım sistemine katılır. Dolaşım sisteminde var olan hormonlar dokulara ulaşır ve görevlerini en doğru şekilde yerine getirir. Pankreastan salınan hormonlar en doğru şekilde salınmalıdır. Vücutta ise en düzgün değerlere var olmalıdır. Aksi durumlarda ise pankreastan salgılanan hormonları seviyeleri hastalıkların oluşmasına sebebiyet verir.

Bundan dolayı genel sağlık açısından ve salınan pankreasın hormonları açısından dikkatli olmak gerekir. Pankreasın salgıladığı hormonları;

 • İnsülin Hormonu
 • Amilin
 • Glukagon Hormonu
 • Somatostatin
 • Pankreatid  Polipeptid (PP)

Pankreas hormonları ve Görevleri

İnsülin hormonu; pankreasın beta hücreleri tarafından salgılanmaktadır. İnsülin hormonu proinsülin adı verilen hormonun parçalanması sonucunda meydana gelir.

Hormon;

 • Karaciğerde glikon ismi verilen şekerinin yapılmasını ve depolanmasını arttırır.
 • Glikojen yıkımının azaltılmasına olanak sağlamaktadır.
 • Karaciğerdeki belli yağların yapımını arttırmaya da yarayan insülin yağ asitlerinin ve aminoasitin şeker yapmasının da önüne geçer.
 • Kas dokusunda var olan aminoasitlerin yapımını ve hücrenin içine alınmasını da arttırmaktadır.
 • Hücre büyümesini arttırmaktadır.
 • Böbreklerdeki su ve sodyumun tutulmasını arttırır.
 • İnsanları tok kalmasına etki eder.
 • Enerjinin en üst seviyelerde depolanmasını sağlar.
 • Yağ dokusunda bulunan yağın depolanmasını artırmaktadır.
 • Yağ hücresinde var olan lipazın oluşmasını önlemektedir.

Amilin; pankreasta bulunan B hücreleri yardımı ile üretilir.

 • 37 adet aminoasitli olan bir hormondur.
 • Pankreastaki B hücrelerinin uyarılmasından kaynaklı olarak insülin beraber salgılanmaktadır.

Glukagon hormonu; pankreasta bulunan A hücreleri yardımı ile üretilir.

 • Genel sağlığı iyi olan kişilerde plazma glukagon düzeyinin 75 pg/ml (25 pmol/L) olması gerekir. Bu değerinin % 40’lık kısmı pankreatik glukagondur. Geri kalan kısmı da glisentin, proglukagon ce GLP 1 ile 2 den kaynaklanmaktadır. Hormonun ömrünün yarısı 6 dakika içinde böbreklerin ve karaciğerin yardımı ile ortadan kalkar.
 • CCK, gastrin, katekolaminler, glukokortikoidler ve GIP glukon salınmasını arttırmaktadır.
 • Hormon asıl etkisini karaciğer üzerinde gösterir. Etkileri ise insülinin etkilerinin tam tersi olarak ortaya çıkar. Karaciğerde bulunan glikojen yıkımını arttırmasından kaynaklı olarak yağ asitinden, şeker oluşmasına kadar var olan seviyeyi arttırır.
 • Glukagon hormonu kanda var olan şeker düzeyinin artmasını sağlar.

Somatostatin

Pankreasta bulunan D hücreleri yardımı ile üretilir.

 • Başka dokuların yardımı ile de üretilmektedir. B hücreleri yardımı ile salgılanmasını sağlayan uyarıcılar D hücrelerinde bulunan somatostatin salgısını da arttırmaktadır.
 • Normal ve sağlık durumu iyi olan kişilerde değeri 80 pg/ml’den daha azdır.
 • Midenin boşalması işlemlerinin gecikmesini sağlar.
 • Gastrit salgılanmasının önüne geçer.
 • Pankreasın enzimleri sonucu oluşan salgısını azaltır.
 • Midenin asit yapım işlemini önler.
 • Organlara gidecek olan kan akımının azalmasını sağlar.

Pankreatid  polipeptid (PP); pankreasta bulunan D hücreleri yardımı ile üretilir. Bu hormon ile alakalı olarak tıp dünyası da fazla bir şey bilmemektedir. Hakkında araştırma yapılmaktadır.