Kadınlarda FSH Hormonu Yüksekliğinin Tedavisi

Kadınların yumurtalıklarındaki foliküllerin uyarılmasına neden olan FSH hormonunun çeşitli nedenlere bağlı olarak yükselmesi durumu ve FSH hormonu yüksekliğinin önlenmesi yöntemleri

FSH Hormonu Görevi

FSH hormonu kadınlarla alakalı bir terimdir. FSH Hormonu açılımı Follicle stimulating yani folikül uyarıcı hormon olup beyindeki hipofiz bezinden salgılanmaktadır. Beyindeki hipofizden salgılanan FSH hormonu kadınların yumurtalıklarındaki foliküllerin uyarılarak büyümesini sağlamaktadır. Yumurtanın taşınmasına neden olan yumurtalıklardaki kesecikler folikül uyarıcı hormon sayesinde büyümekte ve LH adı verilen Luteinizant hormonun göstermiş olduğu etkiyle çatlarlar. Çatlama bir diğer adıyla yumurtlama veya ovulasyon olarak da adlandırılmaktadır.

Kadınlarda bulunan FSH Hormonu yüksekliği veya düşüklüğü önemli bir hormon olduğu için özellikle kısırlık ya da adet düzensizliği gibi problemleri olan hastalarda takip edilmesi gerekmektedir. FSH hormonu yüksekliği veya düşüklüğü tespit edilebilen fakat bunun için düzenli ölçümler yapılması gereken bir hormondur. FSH hormonu yüksekliği veya düşüklüğü tespiti için yapılacak ölçümün zamanlaması önemlidir.

Kandaki FSH hormonu değerinin ölçümünün sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için ölçüm adetin 3. günü yapılmaktadır. 3. günü olarak bahsettiğimiz zaman aralığı adet döneminin 2 ila 5. günü aralığında yapılabilmektedir.

Kadınlardaki FSH Hormonu Normal Değerleri

Kadınlardaki FSH hormonunun olması gereken bir değer vardır. FSH hormonunun yükselten veya azaltan etmenler ölçümler yapıldıktan sonra daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Herhangi bir olumsuz durum karşısında tedavisi yine uzman kontrolünde ölçüm yapıldıktan sonra belirlenecektir. Gerek görüldüğünde bitkisel çözümler denense de öncelikle konumuz için normal değerleri vermekte fayda görüyoruz.

Yumurtalık rezervlerinin azalması nedeniyle artış göstermekte olan FSH kadınlarda özellikle 35 yaş sonrasında yükselmektedir. Yaş ilerlemesinin haricinde de yükselten değerler varmı sorusunun cevabı olumludur. Hormon yüksekliğine sebep olan durumlar arasında kadınlardaki yumurtalıkların birinin veya bir kısmının alınması veya çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşen kist ameliyatlarında yumurtalıkların hasar görmesi yer almaktadır.

Değerlerin yazımızın başında bahsettiğimiz zaman diliminde ölçülmesi sonrasında değerin 8 veya 10’un altında olması normaldir. Adet döneminde yapılan ölçümlerde zamanın yanlış ayarlanması sonucun yüksek çıkmasına neden olacaktır. Sonucun yanıltıcı olmaması için ölçüm için doğru zamanlama yapılmalıdır. Değerlerin yanlış zamanlamaya bağlı olarak yüksek çıkması sonrasında kişide herhangi bir problem varmı hissi oluşacağı için doğru bir karar olmayacaktır.

Sonuçların en sağlıklı şekilde elde edilmesi kişilerin değerlerin azaltılması veya korunması için bitkisel yöntemleri de boşuna tercih etmemesine neden olacaktır.

FSH Hormonu Yüksekliğinin Etkileri

Değerlerin ölçüm sonrasında 8 – 10 arasında çıkmasının normal kabul edilebileceğini söylemiştik. Değerlerin 10’un üzerinde çıkmasının hamileliğe olumsuz etkisi varmı sorusunun cevabı olumludur. Hormonlardaki değerin 10’un üzerinde çıkması hamilelik ihtimalini azaltırken, değerlerin 15’in üzerinde çıkması ise hamile kalma konusunda ciddi problemlerin yaşanabileceğinin sinyalleri alınacaktır. Hormonların değerlerindeki yükselmeler normal değerlerin üzerine ne kadar çıkarsa hem kendiliğinden gerçekleşebilecek hem de gerek ilaç tedavisiyle, gerek bitkisel tedavilerle gerekse tüp bebek yöntemleriyle oluşabilecek hamilelik ihtimallerinin azalmasına neden olmaktadır.

Kısacası değerlerin sabitlenmesi ve istenilen aralıklarda tutulması hem spontone gerçekleşecek hamilelikler hem de tıbbi veya bitkisel yöntemlerle gerçekleşmesi beklenen hamileliklerin oluşma ihtimalini arttıracaktır.

Ölçümler yapılırken bilinmesi gereken en önemli detay sonuçların günden güne olduğu gibi aydan aya dahi dalgalanmalar gösterebileceğidir. Fakat dalgalanmalar olsa da uzun yıllardır yapılan araştırmalar göstermiştir ki yüksek sonuçların geçerli olduğu yaşanmışlıklar daha fazladır.

Kadınlarda FSH Değerlerinin Düşürülmesi

Ölçümlerin yapılmasının ardından dalgalanmalar da göz önüne alınılarak elde edilen sonuçlarda değerlerin ortalama değerlerden yukarıda olması özellikle hamile kalmak isteyen bayanlar tarafından hoş karşılanmamaktadır. Değerlerin çok yüksek olmasının hamilelik ihtimalini düşürdüğü bilindiğine göre bayanların bu tepkileri normaldir.

Değerlerin düşürülmesi için tıbbi, bitkisel yöntem arayan tükettikleri yiyecekler konusunda dahi dikkatli olmak isteyen bayanların dikkate almaları gereken en önemli nokta değerlerin yükselmesinin genellikle yaşa bağlı olarak yumurta kalitesinin ve sayısının azalmasıyla birlikte gerçekleştiğidir. Yaşa bağlı olarak ortaya çıkan bu durumun yiyecekler, bitkisel yöntemler, içecekler veya çaylar ile kontrol altına alınması pek mümkün değildir. Bu durumda uygulanabilecek en uygun yöntem uzman kontrolünde yüksek çıkan değerlerin düşürülmesi için vakit kaybetmek değil de zaman geçtikçe ilerleyecek olan FSH değerlerinin daha da yükselmeden gerek bitkisel yöntemlerle, gerek farklı tıbbi yöntemlerle kısacası tedavi uygulayarak gebelik elde edilmeye çalışılmasıdır.

Değerlerin düşürülmesini bekleyerek gebeliğin oluşmasına zemin oluşturmak hastanın hem vakit kaybetmesine hem de geçen bu süre zarfında değerlerin daha da yükselebilmesine neden olabilecektir.Değerler nasıl yükseltilir veya değerler nasıl düşürülür sorusunun cevabıyla bu durumda çok vakit kaybetmemek gerekmektedir.

FSH hormonu hakkındaki tüm nasıl içeren sorular kişinin daha fazla zaman kaybederek gebelik ihtimalinin düşmesine neden olacaktır. Değerleri yüksek çıkmasına rağmen gebelik isteyen kişinin gebe kalma ihtimali nasıl arttırılır bu araştırılmalıdır.

FSH Değerleri Hakkında Detaylar

FSH hormonu hakkında bilgilerin doğru elde edilmesi istenen gebeliğin elde edilebilmesi için değerlerin nasıl arttırılır veya nasıl azaltılır sorularıyla alakalı olmadığını ortaya çıkaracaktır. Over rezervi kadınlardaki çocuk sahibi olabilme yani gebe kalabilme kapasitesini göstermektedir. Nasıl oluyorsa yanlış bilgilendirmeler neticesinde kadınlar over rezervin sadece FSH ile alakalı olduğunu düşünmektedirler. Fakat kadınlardaki gebe kalma ihtimalini ortaya koyan tek değer bu hormon değildir. FSH hormonu değerlerinin haricinde gebe kalma ihtimallerini ortaya çıkan çok farklı yöntemler, tahliller ve testler bulunmaktadır.

8 – 10 arasında normal kabul edilen FSH hormonunun bazı sonuçlarda 25 gibi çok yüksek olan sonuçlar dahi verdiği görülmektedir. Değerin 25 gibi çok yüksek değerlerde çıkması durumunda bitkisel yöntemlerle, yiyeceklere içeceklere dikkat ederek, tıbbi tedavi yöntemleriyle veya tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olma ihtimali de düşüktür. Değerlerin 25 gibi çok yüksek sonuçlarda çıkmış olması dahi anne olma hayali kuran kadınların tüm hayallerinin yıkıldığı anlamına kesinlikle gelmemelidir. OOsit donasyonu adı verilen yumurta bağışıyla evlat sahibi olma ihtimalleri bulunmaktadır. Ülkemizde yasak olan bu yöntem genç bir kadındaki yumurtanın alınarak FSH değeri çok yüksek çıkan kadının rahmine transfer edilmesiyle gerçekleşmektedir. Tüm tetkiklere ve uygulamalara rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler için evlat edinmek bir seçenek olabilmektedir.