Haşimato Hastalığının Guatr İle İlgisi

Son yıllarda sıkça duyulan hastalıklardan olan haşimato tiroid bezlerinin iltihaplanması durumu olup hastalığın guatr ile olan etkileşimi hakkında detaylı bilgiler

Haşimato Hastalığı Nedenleri

Kronik tiroid olarak adlandırabileceğimiz rahatsızlığı biraz daha açacak olursak ilgili bezin kronik, sürekli olarak iltihaplanması olarak ele alabiliriz. Hastalık farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıksa da genel olarak virüsler nedeniyle oluşmaktadır.Hastalık tanımı nedir , hastalığın tedavi yöntemleri nedir , tedavi yöntemleri nedir sorularının cevabı verildiğinde ana konumuz olan guatr ilişkisi ile detaylara da ulaşmış olacağız.

Haşimato hastalığı ile tiroid bezinde çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan akut iltihabı kıyasladığımızda haşimato durumunun derinden ve sessiz bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Hastalığın derinden ve sessiz bir şekilde ilerlemesi teşhisin güç olmasına neden olmakta, genellikle tesadüfen teşhis edilebilmesi mümkün olmaktadır. Birçok sistematik hastalığın tetiklenmesine neden olan rahatsızlık panik atak ve depresyon gibi ruhsal bozukluklara da neden olabilmektedir.

Haşimato hastalığı sistematik hastalıkların tetiklenmesi, depresyon ve panik atak gibi durumlara neden olabilmesinin haricinde guatr hastalığına da neden olabilmektedir. Haşimato hastalığı belirtileri, varsa boğaz için etkileri, hastalık ağrısı, bitkisel çözümleri nedir bunların detaylarını vermeye çalışacağız.

Haşimato Hastalığında Guatr Gelişmesi

Haşimato hastalığı guatra neden olabilmektedir. Guatr nedir, belirtileri nelerdir sorularına cevap verecek olursak en yalın haliyle tiroid bezinin büyümesi olarak tanımlayabiliriz. Fakat haşimato hastalığında guatr gelişmesinin kesinlikle olacağı söylenemez.

Bazı yörelerde diğerlerine göre iyot daha az bulunmaktadır. Bu gibi bölgelerde daha sık görülen haşimato hastalığı erkekler ve kadınlar arasında bir kıyaslama yapıldığında ise kadınlarda daha sık görülen bir durum olduğundan bahsedebiliriz. Hastalık sıkça hipotirodi durumuna neden olmaktadır. Bazı durumlarda hastalığın geç teşhis edilebilir olması nedeniyle tedavisi geç başlayabilmektedir. Sessiz ve derinden ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle hastalığın belirtileri genellikle tesadüfen fark edileceği için tedavisi de geç başlayabilmektedir.

İlgili hastalığın tedavisinde bitkisel çözümler de bulunmaktadır. Dijital ortamın sağlık kategorisinde uzman olmayan kişiler tarafından doldurulmuş verilerle neredeyse çöp haline geldiği günümüzde herhangi bir hastalığın tedavi yöntemlerinde bitkisel dahi olsa kişinin kendi okuduklarıyla hareket etmesi kesinlikle yanlıştır. Uygulanacak olan tedavi bitkisel dahi olsa uzmana danışarak hareket edilmelidir.

Hastalığın tedavisi için yanlış uygulamaların yapılması en iyi ihtimalle kişinin zaman kaybetmesine neden olacaktır. Tedavisi için yanlış uygulamaların gerçekleştirildiği hastalıklarda daha kötü sonuçlarla da karşılaşmak mümkündür.

Hastalığın belirtileri fark edildiği an tedavisi amacıyla uzman görüşlerine riayet edilmelidir. Hastalık sessiz ve derinden ilerleyen bir hastalık olması nedeniyle belirtileri fark edildiği an tedavisi için zaman kaybedilmeden harekete geçilmelidir.

Haşimato ve Guatr Arasındaki Farklar

Haşimato ve tiroid hastalıkların guatr hastalığının oluşmasına sebep olan yaygın nedenler arasındadır. Genel olarak bahsedecek olursak haşimato hastalığı sessiz ve derinden ilerleyen bir hastalık olmasına rağmen belirtileri arasında tiroid bezi genişlemesi olarak adlandırabileceğimiz guatr hastalığı bulunmaktadır.

İlgili hatalığın tiroid beziyle ilişkisi bilinmektedir. Bu organın az çalışması durumu hipotiriodizm durumuna çok çalışması ise hipertiroidizm duruma neden olmakta ve bu durumlar da guatr hastalığını oluşma sürecinde direkt etkilidirler. Guatr hastalıkları biyopsi yapılarak teşhis edilebileceği gibi antikor testleri, hormon testleri, ultrason ve tiroid taraması yöntemleriyle de teşhisi gerçekleşebilmektedir.

Guatr hastalıklarının tedavisinde guatrın küçük olması durumunda gözlem yapılması yeterli gelirken, daha da küçültülmesi gereken durumlarda ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Guatr kişide yutkunma ve nefes alma problemleri yaşatabilecek büyüklükte olduğunda ameliyatla tedavisi gerçekleştirilebilmektedir. Yutkunma ve nefes alma durumunda yaşabilecek problemler guatr ağrısı olarak da kendisini gösterebilmektedir.

Tiroid hormonunun fazla salgılanması vücudun normalden hızlı çalışmasına neden olmaktadır. Vücudun hızlı çalışması ise kendisini asabiyet, ishal, aşırı terleme, hızlı kilo kaybı ve kalp çarpıntısı ile kendisini göstermektedir. Tiroid bezinin tembel olması yani hormonların yeterince üretilememesi durumu da sağlık için iyi değildir. Kabızlık, ses kısıklığı, halsizlik ve yorgunluk, kaslarda kuvvetsizlik gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Her iki durumun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için ise hormonların dengelenmesi yeterlidir.