İnhibin Hormonu Görevleri ve Normal Değerleri

İnhibin, bayanlarda yumurtalık kanserinin tanısı ile beraber, hamilelik sürecinde doğacak bebeğin Down sendromu araştırmalarında kullanılan bir testtir.

İnhibin Hormonu özellikleri

İnhibin hormonu, sertoli hücreleri tarafından seminifer tübüllerde ve yumurtalık follikülünün granülosa hücreleri tarafından üretilen bir polipeptit hormonu seminal sıvıdan, rete testis sıvı testiküler ve yumurtalık ekstraktlarından ve folikül sıvısından izole edilir. Testis ve yumurtalık, seçici olarak follikül uyarıcı hormon salgısını inhibe eden steroidal olmayan bir hormonu salgılarlar.

İnhibin`in fonksiyonel bütünlüğü, tripsin veya pepsin sindirimi ve ısınmaya maruz bırakılarak yok edilir. Bu, yetişkin erkeklere veya dişilere enjekte edildiğinde endojen inhıbiliti nötralize edebilen antikorların oluşumunu indükler. İnhibin, hipotalamustaki ana faaliyetinden veya hipotalamusta veya doğrudan gonadda işlev görebilir.

İnhibin, follikül uyarıcı hormon salınımını ve in vivo ve in vitro olarak eksojen GnRH tarafından indüklenen daha az miktarda LH`yi inhibe eder. Inhibin, organ kültüründe muhafaza edilen hipotalaminin endojen GnRH içeriğini azaltır. Bu reaksiyonlar in vivo ve in vitro deney yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılmıştır. İnhibin`in yumurtalık döngüsünün düzenlenmesinde yer aldığı ve bu hormonun yetişkin bir kadında follikül uyarıcı hormonun geri bildirim düzenlemesinde yetişkin bir erkekten daha önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

İnhibinin Görevleri

İnhibin hem kadınlarda hem de erkeklerde oluşan bir hormondur. Üreme sisteminde ayrılmaz bir rol oynamak, aynı zamanda yaşlanma sürecinde üreme olmayan bir tutuma da sahip olabilir. Kadınlarda hormon yumurtalıklarda salgılanır ve folikülü uyaran hormonun sentezini ve salgılanmasını önleyecek şekilde davranır. Folikülü uyaran hormonun, aslında inhibitin salınımını uyarır; bu nedenle, ikinci hormon, folikülü uyaran hormonun aşırı çoğalmasını önlemek için bir geri bildirim mekanizmasının bir parçasıdır. Bu geribildirim döngüsünün sırasıyla kadın doğurganlığın döngüsel niteliğine katkıda bulunan bir basamaklı etkisi vardır.

Hem erkek hem de kadınlar folikülü uyaran hormon ve gonadotropin salıcı hormon (GnRH) üretir ve inhibin her iki cinsiyette de bu salınmayı engeller. Kadınlarda, gonadlarda üretilen hormon, plasenta ve hipofiz bezi bu hedefi gerçekleştirir. Erkeklerde, testiküler Sertoli hücreleri gereken inhibitörü salgılarlar. Erkekler de bunu testislerde sperm üretimini düzenleyen bir araç olarak kullanıyorlar. Androjen varlığı inhibin seviyelerini arttırır ve bu da spermatogenezi teşvik eder.

İnhibin menstrüel siklüsteki hormon aktivinin aksine rol oynar. Aktivin, folikülü uyaran hormon salınımını teşvik eder ve bu da yumurtalık folliküllerinin gelişmesini sağlar. Bu hormon, activin`e karşı ağırlık olarak benzer reseptörler için activin ile yarışabilir veya kendi reseptörüne bağlanabilir. Ovulasyonun farklı evreleri sırasında iki formdan biri aktif olabilir. Yumurtlama sırasında ve orta folliküler fazda inhibin B oluşur ve orta luteal faz esnasında daha fazla inhibitin A salgılanır.

Aktivin ve inhibin`in ters etkileri, yaşlanmada kemik gelişimi üzerindeki etkilerinde gösterilmiştir. Aktivin, kemik büyümesini ve farklılaşmayı desteklerken, inhibin, aktivin varlığında bile bu etkileri bastırır. Her iki hormonun üretimindeki değişiklikler, menopozun başlamasından önce bile kemik döngüsüne neden olabilir. Her iki cinsiyetteki inhinin azalması, belirli kemik ile ilgili riskleri arttırabilir.

İnhibinlerin Normal Değerleri

İnhibin A:

  1. Menopozdan evvel bayanlarda: 97.5 pg/Ml aşağısında
  2. Menopozdan sonra bayanlarda: 2.1 pg/Ml aşağısında

İnhibin B:

  1. Erkekleler: 399 pg/ML aşağısında
  2. Foliküler Faz – Menopozdan evvel bayanlarda: 139 pg/Ml aşağısında
  3. Lutuel Faz – Menopozdan sonra bayanlarda: 10 pg/ml aşağısında