Serotonin İçeren ve Hormonu Artıran İlaçlar

Serotonin, sinir hücreleri arasında iletilen bir kimyasal haberci olan bir nörotransmitter örneğidir. Bir sinir impulsu bir sinirin ucunda aksona ulaştığında sinapsın bir bölgesinden geçerek hedef sinirin ucundaki belirli bir reseptör tarafından alınacak nörotransmitterler serbest bırakılır.

Beyindeki serotonini etkin bir şekilde artıracak çok sayıda farmasötik ilaç var. Bunların son derece etkili olduğu ve kısa vadeli faydalar sağlayabileceği gerçeğine rağmen, bununla birlikte, uzun vadede bir kişi için kötü sonuçlar doğurması da muhtemeldir. Yararlarını düşünürken, serotonin hormonunu arttıran ilaçların yan etkilerini de düşünmeli, özellikle uzun vadede kullanacakların bazı olumsuz durumları göz önünde bulundurması gerekmektedir. İşte, serotonin hormonu içeren ve bu hormon seviyesini arttıran ilaçlar;

Antidepresanlar

Serotonin eksikliğiniz herhangi bir doğal müdahaleye cevap vermezse ve takviyeleri yeterince etki etmez ise, muhtemelen bir antidepresan kullanacaksınız. Antidepresanların nasıl kullanılacağını bildiğinizi varsayarsak, serotonin de kısa süreli (örneğin bir ya da iki yıl) yapılan artışların sizi depresif bir duruma sokabileceğini ve bu durumdan olumsuz yönde etkilenebileceğinizi göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Yan etki durumları bazı sorunları ortaya çıkarabileceğinden ötürü, her zaman en düşük etkili dozun kullanılması önerilmektedir.

Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri

Selektif serotonin geri alım inhibitörleri, depresyon ve anksiyete bozukluklarını tedavi etmek için en sık kullanılan belirli ilaç tipleridir. Uyuşturucular, nörotransmitter serotoninin miktarını arttırmak için geri alımını önleyerek veya engelleyerek çalışır. Pre-sinaptik nöronlarda serotoninin geri alımını önleyerek, sinapsda yüksek seviyede nöronal stimülasyona yol açan artmış serotonin sağlar.

Bu ilaçlar, spesifik bir biyolojik hedefi içeren \”akılcı ilaç tasarım\” adı verilen bir süreç ile oluşturuldu ve onu bu hedefi etkilemek için tasarlanmış bir molekül izledi. İlaç sınıfı, \”seçici serotonin\” geri alım inhibitörleri olarak adlandırılan spesifik olarak serotonin seviyelerini hedeflemek amacıyla yaratılmıştır. Selektif serotonin geri alım inhibitörleriler, Serotonin Geri Besleme İnhibitörler ve atipik antidepresanlarla karşılaştırıldığında norepinefrin ve dopamin gibi diğer nörotransmitterlere karşı daha az etkili olurlar. Aşağıda, Selektif serotonin geri alım inhibitörleri ilaçlarının (alfabetik sırayla) bir listesi bulunmaktadır.

 1. Celexa (Citalopram)
 2. Lexapro (Escitalopram)
 3. Luvox (Fluvoxamine)
 4. Paxil (Paroxetine)
 5. Prozac (Fluoxetine)
 6. Zoloft (Sertraline)

Serotonin Geri Besleme İnhibitörleri

Serotonin Geri Besleme İnhibitörleri, beyinde birden fazla nörotransmitterin geri alımını önlediği için ikili geri alım inhibitörleri olarak da bilinir. İkinci nesil antidepresanların çoğu \”Selektif serotonin geri alım inhibitörleri\” olarak sınıflandırılır, yani sadece serotoninin geri alımını önlemeye odaklanırlar. Serotonin Geri Besleme İnhibitörleri ilaçları serotoninin geri alımını önlemeye devam ediyor, ancak depresyonda rol oynadığı hipotezini alan başka bir nörotransmitter olan norepinefrin üzerinde yoğunlaşıyor.

 1. Pristiq (Desvenlafaxine)
 2. Effexor (Venlafaxine)
 3. Fetzima (Levomilnacipran)
 4. Cymbalta (Duloxetine)

Trisiklik İlaçlar

Bu ilaçlar Serotonin Geri Besleme İnhibitörlerine çok benzer, hem serotonin hem de norepinefrin`i diğer hormon ve nörotransmitterleri etkileyerek etkiler. Trisiklik antidepresan, depresyonun kimyasal bileşiklerle tedavisine yönelik bir yöntem olarak 1900`lü yılların ortalarında geliştirildi. Bu ilaçlar, üç halkadan oluşan spesifik kimyasal yapıları ile bilinirler, dolayısıyla \”tri\”-siklik olarak adlandırılırlar.

 1. Amitriptyline
 2. Amitriptylinoxide
 3. Butriptyline
 4. Dosulepin
 5. Doxepin
 6. Melitracen
 7. Nitroxazepine
 8. Noxiptiline
 9. Propizepine

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri

Monoamin oksidaz inhibitörleri, \”birinci nesil\” antidepresanlar olarak kabul edilen ilaçlardır. Bu ilaç sınıfı başlangıçta tüberküloz tedavisi için geliştirildi, ancak depresyonlu hastalara verildiğinde antidepresan özelliklere sahip olduğu bulundu. 1900`lü yılların ortalarında, antidepresan olarak çok popüler oldular. Bilim insanları yan etkileri azaltmak ve mevcut tedavileri iyileştirmek için sonunda daha seçici Monoamin oksidaz inhibitörlerini içeren ilaçları geliştirdiler. Aşağıda, Monoamin oksidaz inhibitörlerini içeren ilaçların listesi yer almaktadır.

 1. İsocarboxazid (Marplan)
 2. Moclobemide (Aurorix / Manerix)
 3. Nardil
 4. Parnate
 5. Pirlindole
 6. Selegiline
 7. Toloxatone

Atipikler

Bazı atipik antidepresanlar beyindeki serotonin düzeylerini arttırır. Daha yeni bir serotonerjik atipik antidepresanın bir örneği, bir Selektif serotonin geri alım inhibitörlerine benzer şekilde davranan Viibryd`dir. Aşağıda yer alan listede, atifipikler içeren ilaçların listesi mevcuttur.

 1. Desyrel
 2. Wellbutrin
 3. Remeron
 4. Serzone
 5. Viibryd
 6. Brintellix

Diğer ilaçlar

Beyindeki serotonin seviyelerini artırabilen diğer farmasötik maddeler var, ancak serotonin etkilenen primer nörotransmiter değil. Çeşitli uyarıcılar (örneğin metilfenidat) serotoninin sinir iletimini etkiler ve hatta Tramadol gibi opioid analjezikler, bir serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörü olarak ikincil etkilere sahiptir.