Gastrin Hormonu Nedir, Görevleri Nelerdir – ana başlığı dana uzun ve güzel olacak

Gastrin hormonu, polipeptit hormonlarındandır. iki ya da daha çok sayıda amino asidin birbirine peptit bağlarıyla bağlanması ile oluşan moleküler yapılara peptit hormonları denir.

Gastrin Hormonu

Bu moleküler yapılar ve benzerleri büyüme, ağrıya karşı duyarlılık ve davranış gibi çeşitli bedensel fonksiyonların uyarılmasında oranlar arası mesaj iletimi görevi yapmaktadırlar. Gastrin de benzer bir şekilde, geniş spektrumlı biyolojik aktivite gösteren,mide asit salgısını hem direkt hem de indirekt yollardan uyararak sindirimi başlatan hormondur. Pankreastaki delta hücreleri tarafından salgılanırlar ve midede bulunan paryetal hücreleri etkilemek suretiyle asit salımını bu vesileyle de pepsin aktivasyonunu arttırırlar.  Gastrin hormonunun bunun saptanmış başka etkileri de mevcuttur. Midenin pepsinojen salımını arttırır, pankreasın enzim salınımında güçlü bir stimülanttır.

Gastrin Formulü

Mide-bağırsak sistem kas tonusunu anlamlı ölçüde arttırır ayrıca karaciğer içi ve dışı safra akımını hızlandırır. Yapılan bazı çalışmalarda gastrin hormonunun özofaj alt sfinkter basıncını da bir süre dikkat çekici derecede arttırdığı da saptanmıştır.  Gastrin dolaşım sisteminde ve dokularda görülebilmektedir. G-17 gastrin türü az bir miktar olsa da karaciğer dokusunda inaktive olmaktadır. Kanda bulunun gastrininin metabolizmasında ve azaltılmasında ise böbrekler ciddi bir görev yaparlar. Dolayısıyla ileri böbrek yetersizliği olgularında senal gastrin inaktivasyonunda yetersizlik oluşur.Kan kreatininin artışı, kan gastrin düzeyinde de artışa neden olabilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu normal şartlarda kan gastrininin %40lık bir miktarının böbrek korteksinde metabolize olduğu, %1`lik bir miktarınsa idrar yolu ile vücuttan atıldığı kanıtlanmıştır.

Gastrin hücreleri tarafından salgılanan gastrinin önemli bir yüzdesi kana verilir ve bir kısmı da mide lümenine salgılanır. Sistemik dolaşımla parietal hücrete gelir ve HCI salgılanmasını çoğaltır.

Gastrin Hormonu Nasıl Ölçülür

Kan ve doku gastrin seviyelerini biyoassay ve radioımmunoassay adında iki ana yöntemle ölçmek mümkündür. Radioımmunoassay, biyoassay yönteminden çok daha kesin sonuçlar verir. Radioımmunoassay`de ölçüm picogramla yapılmaktadır ve bu yöntemle gastrin yapılarının nitelik ve nicelikleri saptanabilmektedir. Ayrıca bu teknik gel-filtrasyon kromatografik yöntemlerle birleştirilerek, doku ekstrelerinde ve dolaşımdaki özel gastrin tiplerinin konsantrasyonlarını belirlemede de uygulanmaktadır.

Gastrinin salınımı ile fizyolojik olarak acıkma hissi, beslenme düşünülür. Dolaşımda gastrin artması vegal yahut kolinerjik ve o adrenerjik uyarı ile antral şişme sonucu oluşur. Bu salgının en etkili inhibesi mide asiditesi tarafından yapılır. Ph seviyesinin !`e düşmesi gastrin yapımının %100 inhibe olduğu anlamına gelir.

Kişilerde fazla gastrin üretimini saptamak için ya da  tekrarlanan peptik ülserler, karın ağrıları ve ishal varsa gastrin testi yapılır. Bazı tümörler, ZE sendromu, G hücrelerinin hiperplazisi gastrin üretimini arttırabileceğinden tanı amaçlı, gastrin testlerine başvurulur. Eğer herhangi bir gastronomiden şüphe duyuluyorsa gastrin uyarı testi kesinlikle yapılmalıdır. Bu test mevcut gastrin numunelerinin toplanması ardından, verilen gastirin uyarıcı bir kimsayal madde ile tepkimenin beklenmesi, sonrasında da belirli aralıklarla tekrar gastrin numunelerinin toplanması ve elde edilen tüm numunelerin karşılaştırılması ile yapılır.

Gastrin Normal Değerleri

Gastrinler mini, küçük ve büyük olmak üzere üç ayrı formda gözlemlenir.

Mini formlar 14, küçük formlar 17 ,büyük formlar 34  amino asitten oluşur ve sırası ile g14, g17, g34 ile gösterilirler. Açlık serum gastrininin normal düzeyleri 0-100pg/ml`dir.

Eğer yükseklik gastrin uyarı testi ile saptanmışsa, gastronomi geliştiği düşünülür.

Çoğu hasta mide ülserlerinin gastrinden dolayı olduğunu, yani mide sindirim salgısının fazlalığı sonucu oluştuğunu düşünseler de aslında mide ülserleri ile gastrinin çok fazla alakalı olmadığı bilinmelidir. Mide ülserleri daha çok Helikobakteri olarak adlandırılan bakterilerin yararttığı enfeksiyonlarla ya da bazı ilaçlar sonucu oluşmaktadır.